گالری ما

اطلاعات تماس

آنچه در رویا بگنجد خلقش می کنیم

چشم انداز 10 ساله شرکت

1-افزایش سهم بازار از طریق تولید و عرضه مسکن بر اساس الگو های مصرف منطقه ای.

2-پیشتاز بودن و حضور موثر در بازار سرمایه گذاری و مسکن.

3-ساخت برند معتبر در حوزه ساخت و ساز لوکس و باکیفیت.

آدرس ما

مشهد خیابان ملک آباد فرهاد 22

ایمیل ما

saman.zarifian.architecture@gmail.com

شماره ما

09158802848/ 09153307729